Weymans Advocaten hanteert steeds een transparante tarifering op basis van de effectief geleverde prestaties. Bij het berekenen van het ereloon en de kosten volgen we de richtlijnen van de Orde van Vlaamse Balies.

De ereloonstaten van een advocaat zijn opgebouwd uit het ereloon, de kosten van de advocaat, de gerechtskosten en de voorgeschoten uitgaven. Het ereloon vergoedt de prestaties die door de advocaat zelf geleverd worden en wordt berekend op basis van een uurtarief. De kosten omvatten zaken als briefwisseling, telefoonkosten, kilometervergoeding, gerechtsdeurwaarder, griffie, vertalers … Deze kosten worden steeds nauwkeurig geregistreerd en gedetailleerd vermeld in de ereloonstaten.

Bij procedures en onderhandelingen is het niet altijd mogelijk vooraf een volledig overzicht te geven van de kosten. Dat hangt immers af van het verloop van het door ons behandelde dossier. Steeds zullen we u echter correct informeren over de te verwachten kosten. Naarmate de behandeling van de zaak vordert kunnen voorschotten op erelonen en kosten aangerekend worden. Op het einde van de dienstverlening volgt een afrekening.

Vanaf 1 januari 2014 zijn de prestaties van advocaten onderworpen aan btw. Alle erelonen en kosten zijn steeds exclusief 21% btw.

Contacteer ons voor meer info over de erelonen of maak een afspraak.