Wouter Weymans Advocaten hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd.

In dat geval:

1. Algemeen
Wouter Weymans Advocaten voert elke verwerking van persoonsgegevens uit in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Wouter Weymans Advocaten is de gegevensbeheerder van de persoonsgegevens die u (de betrokkene) ons verstrekt via het contactformulier op deze website. Wij verzamelen via dit contactformulier de volgende soorten gegevens over u:
– Naam (Familienaam, voornaam, bedrijfsnaam)
– E-mailadres
– Telefoonnummer

2. Doel van de verwerking
Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren. We hebben uw persoonlijke gegevens nodig om de volgende diensten te kunnen leveren:
– Professioneel contact via telefoon, e-mail, enz.
– Services uitvoeren voor uw bedrijf en personeel (beantwoorden van de door u gestelde vraag)

Uw e-mailadres kan ook worden gebruikt om u regelmatig nieuwsbrieven te sturen. U hebt altijd het recht om u af te melden van deze mailinglijst via de link voor dit doel in elke nieuwsbrief.

De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling

3. Niet doorgeven van uw persoonlijke gegevens.
Geen enkele derde heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens en wij geven uw persoonlijke gegevens ook niet door, tenzij dit specifiek door de wet is toegestaan.
Wouter Weymans Advocaten treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

4. Bewaarperiode
Alle persoonlijke gegevens worden door ons bewaard tot het moment dat u ons meedeelt dat u deze informatie niet langer wenst te ontvangen.

5. Wat zijn uw rechten?
Uw rechten als gegevenssubject zijn:
– Recht op toegang tot gegevens
– Recht om gegevens te wijzigen
– Recht om gegevens te wissen
– Recht op overdracht van gegevens
– Recht op bezwaar
– Recht op beperking van verwerking

6. Vragen of opmerkingen?
In het geval dat u een klacht heeft over hoe wij uw persoonlijke gegevens hebben verwerkt, neem dan contact met ons op via wouter@weymansadvocaten.be of schriftelijk aan Wouter Weymans Advocaten, August Marcelstraat 27, 9300 Aalst.

Als u nog steeds niet tevreden bent met het verwerken van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen met de Privacy Commission – Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, T: 0032 2 274 48 00 of commission@privacycommission.be