Heeft u bouwproblemen met aannemer en/of architect?

  • Werden de werken door de aannemer uitgevoerd volgens de overeenkomst én volgens de regels van de kunst?
  • Werden de werken door de aannemer uitgevoerd binnen de gestelde of binnen een normale termijn?
  • Hoe kan ik eventuele wanprestaties van de aannemer laten vaststellen?
  • Wat zijn de gevolgen van een voorlopige opleveringen en/of definitieve oplevering van de werken?
  • Kan ik mij beroepen op de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer en de architect?

Ook de bouwheer zelf heeft uiteraard verplichtingen na te komen.

  • Wordt u als aannemer geconfronteerd met een bouwheer/opdrachtgever die nalaat om tijdig en volgens de contractuele afspraken de verschuldigde aannemingsprijs te betalen?
  • Wat te doen als aannemer indien de bouwheer/opdrachtgever het aannemingscontract éénzijdig beëindigd?

Dient er toepassing te worden gemaakt van “De Woningbouwwet” ook de “Wet Breyne” genoemd?

Wat te doen bij eventuele bouwovertredingen?

Neem contact op voor meer info of een afspraak.