Artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek stelt: “Eigendom is het recht om op de meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en daarover te beschikken, mits men er geen gebruik van maakt dat strijdig is met de wetten of de verordeningen”

  • Wanneer is er sprake van misbruik van eigendomsrecht?
  • Wanneer is er sprake van burenhinder?
  • Wordt u geconfronteerd met eigendomsbetwistingen?

U wenst uw eigendom te verhuren. Is er een verzoenbaar evenwicht mogelijk tussen het recht op respecteren van uw eigendom en het recht op bewoning?

Wij helpen u graag verder bij het opstellen van een huurcontract (woninghuur en/of handelshuur), maar wat als er zich toch problemen voordoen? Bijvoorbeeld:

  • Uw huurder betaalt niet of onregelmatig.
  • De huur wordt niet geïndexeerd.
  • Schade aan uw eigendom toegebracht door de huurder.
  • Problemen bij het vrijgeven van de huurwaarborg.

En natuurlijk heeft u als huurder evengoed rechten:

  • Wat te doen als uw huurcontract onrechtmatig wordt beëindigd door de verhuurder?
  • Weigert de eigenaar van het pand noodzakelijke herstellingswerken uit te voeren?

Neem contact op voor meer info of een afspraak.