Onderhandelingen

Wouter Weymans Advocaat AalstAdvocaat Wouter Weymans voert onderhandelingen.

Niet elk juridisch probleem hoeft immers tot een gerechtelijke procedure te leiden. Via overleg proberen we geschillen maximaal te voorkomen. De risico’s van een eventuele procedure voor de rechtbank worden steeds goed afgewogen.

We besteden ook de nodige aandacht aan het zoeken naar alternatieve oplossingen. Waar nodig werken we voorstellen uit en onderhandelen deze met de tegenpartij in functie van het constructief beëindigen van een geschil. Indien nodig voor het verdedigen van uw belangen wordt er toch een procedure opgestart.

We begeleiden u steeds in het vinden van de beste oplossing in functie van een snel, rechtvaardig en cliëntvriendelijk resultaat.

Neem contact met ons op voor meer info of een afspraak.